پرداخت وجه مقاله و اطلاع واریزی مبلغ به ما

دوستانی که به هر دلیل نمیتوانند هزینه مقاله را الکترونیکی در سایت پرداخت

 

کنند ابتدا مبلغ مقاله را به شماره کارت های زیر واریز کنند و از طریق فرم

 

 تماس با ما یا از طریق پیامک ( عنوان مقاله + مبلغ  + شماره پیگیری+ ایمیل ) 

 

خود  را برایمان ارسال و پس از تایید صحت واریزی  حداکثر پس از ۴ ساعت

 

کاری مقاله درخواستی برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .

——————————————————————————————

 

شماره کارت بانک ملی :

 

۶۰۳۷۹۹۷۲۸۱۴۳۵۵۷۹   به نام عبدالوهاب مرغزاری

 

 

شماره کارت بانک ملت :

 

۶۱۰۴۳۳۷۲۲۶۳۵۹۶۷۵   به نام عبدالوهاب مرغزاری

 

 

—————————————————————————————————–

 

شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۰۲۵۳۸

 

 توصیه ما : این است که برای صرفه جوری در وقت هزینه را الکترونیکی

 

در سایت  پرداخت کنند  ” راهنما پرداخت الکترونیکی “

 

 تماس با ما

 افزودن نظر: