چطور از آخرین مقالات و مجلات منتشره در حوزه تخصصی خود مطلع شده!؟

چطور از آخرین مقالات و مجلات منتشره در حوزه تخصصی خود مطلع شده!؟/ و جستجویی هدفمند، در کمترین زمان داشته باشیم!؟

 

از سیستم هشدار دهنده (Alerts) در ScienceDirect کمک بگیرید.

سیستم آگاهی رسانی، سیستمی است که به صورت اتوماتیک و متناوب، هر روز، هر هفته و یا هر ماه جستجوی شما را اجرا و با پست الکترونیک (e-mail) شما را در جریان رکوردهای جدید اضافه شده به سیستم قرار می‌دهد.

 

اگر در حال نگارش #پایان‌نامه هستید، این روش به شما کمک می‌کند تا در بازه زمانی نگارش(خصوصا برای بخش زمانبر فصل دوم) از آخرین مقالات منتشر شده مطلع شده و از آنها نیز در پژوهش خود استفاده کنید.

در پایگاه Science Direct امکان استفاده از سه نوع Alert وجود دارد:

هشدار Search Alerts: آگاهی از مقالات جدید مرتبط با موضوع مورد نظر.
هشدار Topic Alerts: آگاهی از مجله جدید اضافه شده به مجموعه مرتبط.
هشدار Volume/Issue Alert: آگاهی از انتشار شماره جدیدی از مجله مورد نظر.افزودن نظر: