لیست موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم

                تاریخ بروز رسانی خرداد ۹۶

ردیف نام موسسه حوزه فعالیت شماره تماس
۱ آبتین سفیران پارس آمریکا – هلند

۰۲۱ ۲۲۷۷۹۰۲۵

۲ آتیه آفرینان دانشیار قبرس شمالی – اسلواکی

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳ پیشگام آتی نگر کارون انگلستان – چین -ایتالیا

۰۶۱ ۳۲۲۱۴۱۰۴

۴ آتیه داران علم و فرهنگ ترکیه – جمهوری آذربایجان

۰۲۱ ۶۶۴۲۸۱۱۳

۵ آرتا دانش بین المللی فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۱۵۳۰۳

۶ آرتا علم سهند انگلستان- ترکیه -قبرس

۰۳۱ ۳۶۶۲۷۶۸۵

۷ آرتا علم چیستا اسکاتلند-اسلونی

۰۲۱ ۲۲۶۷۹۷۹۳

۸ آرکا دانش پارسیان اسپانیا

۰۲۱ ۲۶۷۶۱۳۳۹

۹ آرمان بارز ساعی اسکاتلند و کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۱۶۲۴۴

۱۰ آرمان پارسیان زمرد سوئیس -آلمان

۰۲۱ ۲۲۸۹۲۰۹۷

۱۱ آرمان پرشین خاورمیانه مالزی-انگلستان

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۱۲ آرمان معمار پایتخت قبرس شمالی –کانادا

۰۲۱ ۲۶۴۲۰۷۶۰

۱۳ آرین سیستم مانا ولز – روسیه

۰۲۱ ۸۸۷۲۷۹۳۶

۱۴ آزما ارتباط قرن روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۴۳۴۷۹

۱۵ آموزشی دکتر هنری استرالیا– کویت -امارات

۰۲۱ ۲۲۴۰۰۱۱۳

۱۶ آموزشی سفیر اندیشه کانادا- اسکاتلند

۰۲۱ ۲۲۳۷۴۴۱۲

۱۷ آموزشی کاوشگران علم کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۵۰۰۳۰۹

۱۸ آمایش دانش پارس کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۱۹ آوا مهد تدبیر ترکیه و قبرس

۰۲۱ ۶۶۵۷۳۹۵۹

۲۰ آئین گستران سبز نیوزیلند – ژاپن- استرالیا

۰۵۱۳۸۴۰۲۴۰۵

۲۱ ارغوان گستر پژوهشگران دانش آسیا ترکیه – قبرس

۰۴۱۳۳۳۷۹۸۵۶

۲۲ اریکه دانش پژوهان آلمان- ترکیه- قبرس

۰۴۱۳۳۷۲۰۷۳

۲۳ اطلاع اتریش -آلمان

۰۲۱ ۸۸۴۲۸۵۷۷

۲۴ اعزام دانشجو مدت استرالیا

۰۲۱ ۴۲۹۲۰

۲۵ فرزانگان خوارزمی ایتالیا-مالزی

۰۲۱ ۶۶۵۹۷۰۷۱

۲۶ افق علم خاورمیانه انگلستان -کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۹۶۲۴۰

۲۷ امید اعزام نروژ – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۲۸ امید راه آینده آمریکا- کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۲۸

۲۹ امین پرداز پارس آمریکا – کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۹۳۳

۳۰ امین دانشجو پاسارگاد اتریش – رومانی

۰۲۱ ۲۲۱۴۰۹۳۵

۳۱ اندیشه افرینان بامدادخرد قبرس – هلند

۰۲۱ ۸۸۹۷۷۴۵۱

۳۲ اندیشه یاران جوان روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۲۲۲۵۲۵۵۴

۳۳ ایده پردازان فکر و اندیشه (آفا) فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۳۵۶

۳۴ ایلیاد بین الملل مشاور استرالیا– نیوزیلند- برزیل

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۳۵ باران اندیشه ساعی آلمان- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳۶ بنیاد بین المللی مطالعات چین چین

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۶۰۱

۳۷ بنیاد جهانی پژوها روسیه – چین

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۷

۳۸ بنیاد گسترش دانشپذیر آلمان- اتریش

۰۲۱ ۸۸۲۸۸۲۰۰

۳۹ بین المللی رهنمود علم ایرلند -انگلستان

۰۲۱ ۸۸۰۶۳۴۲۳

۴۰ بین المللی طبا علم جمهوری آذربایجان- ترکیه

۰۴۱۳۳۳۳۶۰۰۸

۴۱ پارس افشین لهستان- سوئد

۰۲۱ ۸۸۵۷۷۶۸۶

۴۲ پارسه بین الملل آتیه ویژن آمریکا– کانادا

۰۲۱ ۴۴۴۱۴۶۷۰

۴۳ پردیسان قطعه ایرلند شمالی – فیلیپین

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۴۴ پرسا گستر ویستا تایلند– اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۴۵ پرشین پادنا آراد مالزی- هند

۰۲۱ ۸۸۲۸۹۸۸۵

۴۶ پژواک پیروان پور سینا آلمان – اتریش

۰۲۱ ۲۲۶۱۴۸۵۷

۴۷ پژواک پارس ماد مالزی – کانادا

۰۲۱ ۸۶۰۸۲۲۴۵

۴۸ پژوهشی وآموزشی خلاق خراسان مالزی – ترکیه

۰۵۱۳۸۴۳۷۱۷۷

۴۹ پژوهندگان عصر برنا زمرد مالزی – اتریش

۰۲۱ ۲۲۸۴۶۸۶۵

۵۰ پویندگان دانش ملل پارسه استرالیا-اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۳۷۹۶۴۰

۵۱ پویندگان علم صارم انگلستان– آمریکا

۰۲۱ ۸۸۹۲۸۶۰۰

۵۲ پیام آوران علم و فرهنگ زمرد روسیه

۰۲۱ ۸۸۴۵ ۵۱۲۰

۵۳ پیام آور علم و فکر اتریش- مالزی

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۱

۵۴ پیک دانش جام جم قبرس – اتریش

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۴۶۲

۵۵ پیام آور علم و نصیر آلمان – انگلستان

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۳

۵۶ پیشرو پژوهان امروز انگلستان- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۸۱۱۲۹۶

۵۷ تعالی اندیش راه دانش ایرلند شمالی – فنلاند – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۷۹۴۸۰

۵۸ تکیه گاه دانش ایتالیا- روسیه

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۰۹۳

۵۹ تندیس بین الملل دانش انگلستان –استرالیا – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۵۲۰۸۰

۶۰ توسعه علمی رویای پارسیان چین – آلمان- فرانسه

۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳

۶۱ توسعه علوم دانشسار انگلستان – ایرلند شمالی – ترکیه

۰۲۱ ۸۸۱۰۴۷۷۶

۶۲ توسعه علوم و اعزام مدبر انگلستان –استرالیا –مالزی

۰۵۱۱ ۷۶۷۳۲۳۲

۶۳ حامیان دانشیار آمریکا -اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۹۴۵۶

۶۴ خاور میلاد اتریش – اکراین-آلمان

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۵

۶۵ خدمات اعزام دانشجو نما روسیه – بلاروس- مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۳۸۹۲۴

۶۶ دانش آفرینان رستاک ترکیه-قبرس

۰۹۱۲۵۱۶۷۱۰۹

۶۷ دانش پژوهان اورانوس آمریکا – اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۵۰۲۷

۶۸ دانش پژوهان دیلمان فنلاند- سوئد- ترکیه

۰۱۳۱ ۳۲۴۵۴۸۵

۶۹ دانش پژوهان طاها قبرس- فیلیپین

۰۲۱ ۴۴۸۲۵۱۹۲

۷۰ دانش پژوهان متین مالزی

۰۲۱ ۸۸۶۷۸۵۷۳

۷۱ دانش پژوهان مهاجر ایرانشهر نیوزیلند – کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۰۷۲۸۰

۷۲ دانش پویان آریا مجارستان – ایرلند شمالی

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۷۵۹

۷۳ دانش گستر آدینه اسپانیا- ترکیه –ایتالیا

۰۸۳۳ ۸۳۵۷۶۴۹

۷۴ دانش گستر کوه نور اسپانیا – پرتغال

۰۲۱ ۴۴۲۷۲۴۵۰

۷۵ دانشپذیران اسپید آروین اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۷۶ درس خانه استادان تبریز ترکیه – قبرس

۰۴۱۱ ۳۳۲۳۶۲۲

۷۷ درس خانه تابناک ایرانیان ترکیه

۰۴۴ ۳۳۴۳۱۲۱۳

۷۸ دروازه طلایی تحصیل هند

۰۲۱ ۸۸۵۲۵۳۵۱

۷۹ دنیای دانش بهنام روسیه –بلاروس – بلژیک

۰۲۱ ۶۶۵۷۱۰۲۵

۸۰ راه دانشجویان نوین آسیا مجارستان – اکراین

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۸۱ راه فرزانگان وطن قبرس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۳۶۹۵۰۰

۸۲ راهیان آئین دانش ترکیه و کانادا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۳ راهیان بین المللی جنوب مجارستان – هندوستان – بلاروس

۰۷۱۳۲۳۰۲۶۹۵

۸۴ راهیان دانش تدبیر قبرس – سوئد

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۸۵ راهیان آبی دانش (راد) استرالیا – نیوزیلند- آمریکا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۶ رایزنی و سلوک آموزش نوا (روسانا) روسیه- بلاروس

۰۲۱ ۶۶۹۰۰۶۴۱

۸۷ ره پیمایان علم و اندیشه سوئد و آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۸۸ ره جویان دانش جهان اتریش و سوئد

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۸۹ ره یاران دانش مالزی-مجارستان

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۹۰ رهپویان اوج دانش استرالیا – ایتالیا

۰۲۱ ۶۶۴۰۵۵۳۸

۹۱ رهپویان دانش زاگرس لرستان سوریه  – هندوستان – تاجیکستان

۰۶۶۱۳۲۰۴۰۰۰

۹۲ رهروان سپهر دانائی سوئیس- آمریکا

۰۲۱ ۲۶۴۰۹۷۹۲

۹۳ رهروان علم و پژوهش بلاروس- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۵۵۵۳۸۷

۹۴ رهسپار دهکده دانش آلمان– سوئد

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۹۵ رهنمای آتیه مازند قبرس– مالزی – رومانی

۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰

۹۶ رویای دانش هلند –نروژ- آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۴۴۰۳۰۴۱۰

۹۷ ساختار پژوهش امید آلمان- استرالیا – لبنان

۰۷۱۳۶۲۹۲۳۱۰

۹۸ سازندگان آینده دانش ایرانیان اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۹۹ ساعی دانش آریا کانادا- استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۵۵۴۵۴۲

۱۰۰ سامانه ساز نام آوران دانش استرالیا – کره جنوبی-ترکیه

۰۳۱ ۳۶۶۱۲۴۱۰

۱۰۱ سپنتا ستاره اندیشه اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۲۲۶۵۴۶۵۰

۱۰۲ سپید ستاره فدک کره جنوبی –چین

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۳ ستاره دانش ایرانیان فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۶۱۵۱۷

۱۰۴ سروش دانش پرشین آلمان – کانادا

۰۲۱ ۲۲۷۵۳۱۸۱

۱۰۵ سفیر صلح و فناوری آلمان و فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۱۰۶ سفیران آتیه نگر شمال ترکیه- سوئد

۰۲۱ ۴۴۲۹۹۶۳۴

۱۰۷ سفیران دانش پاسارگاد اتریش –فرانسه

۰۲۱ ۲۲۰۷۶۱۰۸

۱۰۸ موسسه اعزام دانشجو سفیر ساعی انگلستان – چین – آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۷۹۹۲۹۵

۱۰۹ سیر بهار دانش هندوستان-اتریش

۰۲۱ ۸۸۷۸۶۷۵۵

۱۱۰ سیر دانش صدف (کاسپین) اکراین – مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۸۱۰۶۰

۱۱۱ شبکه دانش تبریز ترکیه – جمهوری آذربایجان –قبرس

۰۴۱۱ ۳۲۹۲۰۷۰

۱۱۲ شبکه دانش فرا اطلاع ترکیه – پاکستان

۰۲۱ ۶۶۹۰۷۸۱۵

۱۱۳ شکوفا گر دانش عرشیا هند و ترکیه

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۶۰

۱۱۴ شمیم دانش آفرینان پارس آلمان – هند – قبرس

۰۷۱۱ ۶۲۷۱۳۷۶

۱۱۵ رهجویان عصر دانش هند و فرانسه

۰۲۱ ۸۸۱۹۸۰۱۴

۱۱۶ طلوع فرهیختگان ایرانیان فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۰۲۱۶۹

۱۱۷ علم آموزان آلامتو هندوستان- استرالیا – مالزی

۰۸۴۲ ۶۲۲۲۲۴۷

۱۱۸ علم گستر کاوه انگلستان– آلمان – قبرس

۰۲۱ ۲۶۲۰۰۷۸۳

۱۱۹ علم گستران آران ترکیه – کانادا – ایتالیا- مالت

۰۴۴ ۳۳۴۸۳۸۱۶

۱۲۰ فراز دانش کیان مالزی – چین

۰۷۱ ۲۳۰۲۰۳۳

۱۲۱ علم و هنر میثاق اسلواکی – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۲۲ فراز دانش پیمان استرالیا- کانادا

۰۳۴ ۳۲۲۲۱۰۱۲

۱۲۳ فرجاد دانشجویان مجارستان – آلمان- بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۵۲۵۱۷

۱۲۴ فردوسی فرا دانش ترکیه

۰۲۴۱ ۳۳۵۴۱۳۹۶

۱۲۵ فرهنگی هنری ایرسافام آلمان-انگلیس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۴۶۷۱۰

۱۲۶ فرهنگی و هنری ایران و استرالیا استرالیا

۰۲۱۶۶۹۰۲۵۰۰

۱۲۷ نیلوفرآبی لوتوس ایتالیا- آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۵۳۸۸۱

۱۲۸ فهیم پژوهش مریم ونزوئلا– پاکستان- ترکیه

۰۲۶۳۲۲۵۴۲۲۳

۱۲۹ کاروان علم دانش چک – اکراین

۰۲۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴

۱۳۰ کاریار اعزام استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۸

۱۳۱ کامیاران سپهر دانش هند، مجارستان و چین

۰۷۱ ۳۶۲۸۴۷۸۷

۱۳۲ کریمان دانشگر پارسی استرالیا – انگلستان – مالزی

۰۳۴۱ ۲۴۷۳۰۲۴

۱۳۳ کندودانش آوران سام کانادا- استرالیا – نیوزلند

۰۱۱۳۵۳۶۵۳۵۵

۱۳۴ کوچ گستر اندیشه اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۹۸۸۹۴

۱۳۵ کوثر فردای سپاهان سوئیس –انگلستان – فرانسه

۰۳۱۱۲۳۶۱۲۷۳

۱۳۶ گذرگاه علم واندیشه هندوستان– آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۲۷۵۹۷

۱۳۷ گروه آموزشی پردیس آریانا چین و امریکا

۰۲۱ ۲۲۵۵۲۶۳۱

۱۳۸ گوهر اندیشان قلم ترکیه – مالزی – کانادا

۰۴۱۳۳۳۰۷۴۳۶

۱۳۹ مدرسان نوین تهران مالزی – چین

۰۲۱ ۲۲۷۰۲۴۷۲

۱۴۰ مدیریت مشاوره آریا استرالیا- نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۲۴۰۴۴۵

۱۴۱ گسترش دانش کسری کانادا- آمریکا

۰۲۱ ۲۲۰۲۲۸۲۲

۱۴۲ مشاوران برتر نامی آپادانا استرالیا-آلمان

۰۵۱۳۸۴۶۰۲۳۱

۱۴۳ مشاور بین الملل اعزام اعتماد ایرانیان اسکاتلند – کانادا

۰۲۱ ۲۲۰۰۳۱۹۰

۱۴۴ ویستا توسعه  امیر کبیر اسکاتلند – اسلوونی

۰۲۱ ۸۸۷۸۰۱۵۴

۱۴۵ مشاورین تحصیلی فرناس ایرلند شمالی – کانادا

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۵۵۵

۱۴۶ مشاورین یاران کاوشگر استرالیا –نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۱۸

۱۴۷ مدیریت کیان اندیشه مجارستان – ترکیه- قبرس

۰۲۱ ۲۲۲۵۶۵۰۸

۱۴۸ نادین کاوش کوشیار اتریش – ایتالیا – بلاروس

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۴

۱۴۹ نگین مهاجر آسیا انگلستان–اتریش- مالزی

۰۷۱۳ ۶۳۶۴۱۵۶

۱۵۰ نهضت پیشگام پاسارگارد مالزی -کره جنوبی

۰۲۱ ۶۶۹۴۱۶۴۷

۱۵۱ وزین دانش سپاهان مالزی- اسپانیا – آلمان

۰۳۱۳ ۲۲۲۸۹۱۸

۱۵۲ همای دانش ایرانیان اسپانیا– قبرس

۰۲۱ ۴۴۰۷۹۹۳۴

۱۵۳ هودج مهاجر کانادا – مجارستان – ولز

۰۲۱ ۶۶۱۲۶۵۹۱

۱۵۴ یگانه سفیران دانش ایتالیا و آلمان

۰۲۱ ۲۲۶۶۵۰۷۰

۱۵۵ موسسه اعزام دانشجو بین المللی طبا علم جمهوری آذربایجان – ترکیه

۰۴۱ ۳۳۳۳۶۰۰۸افزودن نظر: