معرفی سایت های Dictionary

#دیکشنری پارست
http://www.parset.com/Dic

‏Farsidic
http://www.farsidic.com

دیکشنری آریانپور
http://www.aryanpour.com

دیکشنری کمبریج
http://dictionary.cambridge.org/Default

دیکشنری آنلاین
http://dic.amdz.com

دیکشنری مذهبی
http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814

دیکشنری وبستر
http://www.m-w.com

دیکشنری بارتلی
http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html

دیکشنری نارسیس
http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

دیکشنری وان لوک
http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book

دیکشنری آریا
http://www.ariadic.com

‏Persian Online Dictionary
http://www.wdgco.com/dic

 

 

 


افزودن نظر: