پایگاه Sociological Abstracts

پوشش موضوعی: انسان شناسی، رفتارشناسی، توسعه ارتباطات، بررسی های محیطی، ازدواج و خانواده، مطالعه اقشار اجتماعی، مطالعات شهرنشینی، خشونت، بررسی های خانوادگی، روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، بهداشت عمومی، مشکلات اجتماعی، بهزیستی.

تعداد رکورد: بیش از ۶۸۰۰۰۰

پوشش زمانی: ۱۹۶۳ –

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده ( از۱۹۷۳ )

منابع اطلاعاتی : این پایگاه رکوردهای اطلاعاتی مقالات ۱۸۰۰ مجله، کتاب، مقالات کنفرانس ها و پایان نامه ها را شامل می شود.

معادل چاپی:   Sociological Abstracts

تهیه کننده: CSA ILLUMINA

 

برای ورود به پایگاه  Sociological Abstracts بر روی لینک زیر کلیک نمایید:افزودن نظر: