پایگاه Sport Discus

شش موضوعی: علوم ورزش ، زیست مکانیک ، فیزیولوژی ، ورزش های پزشکی، آموزش و مربیگری ، طب ورزشی ، بهداشت و روانشناسی، آموزش های جسمانی و پرورش اندام .

پوشش زمانی: ۱۹۷۵ ـ

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی: این پایگاه، اطلاعات کتابشناختی و چکیده مقالات مجلات ، کنفرانس ها، کتاب ها و گزارشات تحقیقی و پایان نامه ها را از سراسر دنیا ارائه می کند .

معادل چاپی: sport Discus  

تهیه کننده: مرکز منابع اطلاعاتی ورزش American Association of Law Libraries

برای ورود به پایگاه Sport Discus بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-textافزودن نظر: