بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه راهنمای نگارش پایان نامه دکترا - بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه


راهنمای نگارش پایان نامه دکترا

رساله دکترا اصلی ترین واحد درسی و از ملزومات فارغ التحصیلی و دریافت مدرک  دکترا می باشد. پایان نامه دکترا در واقع آشکار کننده توان علمی و فن پژوهشی و اخلاق حرفه ای یک دانشجو می باشد. پایان نامه دکترای شما با چندین سوال، جواب و با یک هدف مشخص آغاز شده است. بنابراین پاسخ به همه این موارد در طول انجام آن حس می شود.

یکی ازمسائلی که در انجام پایان نامه دکترا شما نیاز است در نظر گرفته شود به روز بودن تمام مسائل است سعی کنید اطلاعات شما تنها خلاصه ای از آنچه صرفا درکتب تحصیلی خوانده اید نباشد زیرا کتب تحصیلی اکثرا ترجمه و یا تالیفات گذشته است که با علم روز چند سالی فاصله زمانی دارد ولی استفاده از مقالات و کتب انگلیسی زبان به روز دنیا می تواند باعث هرچه بهترشدن محتوای پایان نامه شما گشته خروجی آن مثمر سرتر واقع گردد و بتوانید برای صحبت در عرصه های علمی جهانی محوریت موضوع خود حرفی برای گفتن داشته باشید و این مساله باعث خواهد شد که مقالات استخراجی از رساله دکترا شما خیلی زودتر مورد پذیرش مجلات و ژورنال های روز دنیا قرار گیرد. که همه این موارد جز امتیازات شما محسوب خواهد شد.

لزوما نوشتن مطالب زیاد و محتویات فراوان در پایان نامه شما نمی تواند نشانه خوب بودن و کیفیت پایان نامه باشد بلکه در خیلی مواقع زیاده گویی نشان دهنده این مطلب است که شما از موضوع اصلی چیزی دست نیافته و فقط درمورد حواشی آن به بحث پرداخته اید بنابراین خلاصه گویی و گزیده نویسی دربعضی مطالب زودتر مقصود شما را می رساند و خواننده را مستقیم تر به هدف راهنمایی می کند.

چرایی موضوعات مختلف مطرح در پایان نامه را با پاسخ های روشن و واضح بیان نمائید و به شکل دوپهلو پاسخ ندهید. اثبات کردن و رسیدن به جواب یکی از وظایف شماست ولی نیازی به تاییدیه به شکل مثبت  موضوع مورد بحث نیست بعضی از دانشجویان اشتباها فقط در اثبات و جواب مثبت می باشند این قضیه اشتباه است بلکه کار تحقیقی شما می تواند بعضی نظریه ها و جواب های گذشته را رد کند البته اینکار از یک محقق و دانشجوی دکترانتظار می رود که روی مسائل به خوبی اشراف داشته باشد و با دلیل و منطق درست نظریه ها را به چالش بکشد.

کلمات استفاده کننده در پایان نامه باید قابل فهم باشد چنانچه نیاز شد از اصطلاحات کوتاه شده یا اختصاری استفاده نمایید حتما زیرنویس و یا در ضمیمه آنها را با شماره گذاری مشخص کنید.افزودن نظر: